La consciencia i la realitat

La consciencia i la realitat

Pep Viñas
Empoderando para Sanar

D’ençà uns anys cap aquí, el món occidental ha començat a descobrir com la consciencia de les persones afecta la realitat que perceben. Dic el món occidental perquè el que el que ja sabien els budistes i els corrents filosòfics més antics, de mica en mica es va demostrant amb la física quàntica i els seus càlculs indesxifrables pels que no hi estem avesats…

Un exemple d’això és l’experiment Young o de la doble escletxa. Inicialment es va fer per comprovar el comportament de la llum com a ona, però el que es va veure és que el comportament de la llum variava en funció d’un factor, l’observador.

L’experiment, en la seva versió moderna, constava de un emissor de partícules que les llençava una a una. El resultat esperat era que com que aquestes havien de passar per una escletxa a la pantalla que reflexava els resultats s’hi veiessin dues línies, una per cada escletxa, però en realitat el que van veure era un patró d’interferència. Van pensar que potser els electrons rebotaven i que per això es creava aquest patró, així que van decidir observar el seu comportament per veure com passaven per les escletxes, i la sorpresa va ser que sempre que observaven el camí de les partícules, aquestes marcaven les dues escletxes a la pantalla, però curiosament, quan no observaven, a la pantalla s’hi creava un patró d’interferència.

Per tant, van veure que el comportament de les partícules depenia de l’observador, concretament de la consciencia.

Si això ho traslladem al nostre dia a dia significa que allò en el que hi posem consciencia i observem, en realitat es veu alterat….

Entens ara perquè es essencial tenir consciencia d’on posem la nostra atenció?

Sí, allò en el que ens centrem es modifica.

Algunes teories expliquen que el món tal com l’entenem no existeix, només ho pot fer quant nosaltres hi posem atenció.

És quelcom semblant a la pel·lícula Matrix, mentre no hi som presents o no hi posem atenció, no existeix. La pregunta és, realment podem modificar les condicions de l’entorn intencionadament?

Hi ha corrents filosòfics orientals que així ho afirmen, però el cas és que per interferir conscientment es passen anys entrenant l’habilitat, les creences i especialment la seva ment.

Pel que fa a les persones que no hi dediquem tant de temps a això, ens queda el recurs de la visualització, de la que ja en vaig parlar la setmana passada, però a més també hi ha un altre aspecte que cal treballar. Es tracta de les creences.

El conjunt de creences formen paradigmes i aquests paradigmes acaben creant la realitat que percebem.

Ja sabem que les creences es van creant al llarg de la nostra vida, i, especialment, fins als 7 anys, doncs la ment crítica del nen encara no esta desenvolupada i és com una esponja. Però també se’n creen al llarg de la vida, i fins i tot hi ha la possibilitat de canviar aquelles creences que ja tenim establertes, però això només depèn de un mateix…

La propera setmana us parlaré de les creences, però per anar fent boca, hi ha una creença que és essencial integrar-la; Vivim en una realitat de infinites possibilitats i tot és possible

Deixa un comentari

*